De wateren rond Spitsbergen zijn, ondanks de lage temperaturen van enkele °C boven tot bijna 2 °C onder nul, gekenmerkt door een rijk dierenleven (voor een niet onbelangrijk deel bestaande uit mollusken). Verschillende factoren dragen hiertoe bij. De belangrijkste is de samenkomst in dit gebied van de noordelijkste uitlopers van de Golfstroom met de uit het oosten komende poolzeestromingen. Daarbij duikt het zoutere, zwaardere water van de Golfstroom onder het minder zoute, lichtere poolzeewater, waardoor ook het diepe, aan fosfaten en andere nutriënten verrijkte poolzeewater hier aan of bij de oppervlakte komt.