Van Ferrissia wautieri is sedert enige jaren bekend, dat zij deel uitmaakt van de recente Nederlandse fauna (Van der Velde & Roelofs, 1977). Ongeveer ten tijde van de ontdekking van deze soort in de levende fauna werd tevens het oorspronkelijk karakter van haar aanwezigheid duidelijk door vondsten van fossiele exemplaren uit Holocene afzettingen (Raven, 1979). Nadien is gebleken, dat Ferrissia al zeer lang in onze streken leeft, wat goed overeen komt met wat elders in Europa al was komen vast te staan (Krolopp, 1978; Wautier, 1975).