Na de gebruikelijke koffie werd om 10.30 uur de dag ingeleid door ondergetekende. Er werd een korte uitleg gegeven over aard en indeling van het programma, waarna het woord werd gegeven aan de heer Janse uit Brielle, die namens de heer Hordijk (helaas verhinderd) een korte inleiding hield over het werk van de heer Meijer. Deze niet-malacoloog verzorgt het fotowerk voor Hordijk, die zich hoofdzakelijk bezig houdt met fossiel materiaal, wat hij d.m.v. boringen in Oostvoorne verkrijgt.