Een klein zeeslakje, dat leeft aan de westkust van de V.S., zou wel eens nieuw licht kunnen werpen op de tot dusverre nauwelijks begrepen zin voor magnetisme dat sommige dieren bezitten. Dat is de mening van twee Amerikaanse biologen, beiden werkzaam bij de Friday Harbor Laboratories van de Universiteit van Washington .