Tijdens een onderzoek naar het effect van vogels op de wadbodem, voornamelijk in de Mokbaai op Texel uitgevoerd, heb ik o.a. naar de samenstelling van faeces van bergeenden gekeken. Hydrobia ulva blijkt hier een belangrijke voedselcomponent te zijn. Ook uit eerder onderzoek was al duidelijk, dat bergeenden op het wad vooral kleine schelpdieren als wadslakjes, juveniele kokkels en nonnetjes eten (zie b.v. de samenvatting in Bauer & Glutz, 1968). Tot zover dus weinig nieuws.