Bij ons bezoek op 12 september 1942 aan de zuidelijke bouwput van de Velzener verkeerstunnel vonden C.O. van Regteren Altena en ik op dieptes van 21 en 22 meter dunne lagen met schelpen van zoetwatermollusken, waaronder een kleine, lage Sphaerium soort, die wij voor S. subsolidum Clessin (1888) hielden.