Zoals velen van U inmiddels wel vernomen zullen hebben, is mijn werkplek verhuisd van de Plantage Middenlaan naar de Mauritskade. Dit had tot gevolg, dat ik (gelukkig met hulp van vrijwilligers en verhuizers) deze verhuizing moest voorbereiden en uitvoeren. Nu het grootste deel achter de rug is, lijkt het me zinvol om bovengenoemde rubriek maar weer eens te starten, waarbij ik als vanouds het accent zal leggen op systematiek en faunistiek (de tijdschriften zijn van eind 1987 en 1988).