Een groot deel van de onderzoeksgroep Systematische Dierkunde van de subfaculteit Biologie der Rijksuniversiteit Leiden bedient zich van landmollusken om meer theoretisch systematische en evolutiebiologische problemen te bestuderen. De Griekse landmolluskenfauna, en met name het genus Albinaria speelt daarbij een belangrijke rol. In dit artikel, wat een beknopt verslag is van een voordracht, gehouden op 15 oktober 1988 tijdens de najaarsvergadering van de N.M.V. te Leeuwarden, wordt de situatie geschetst rond het Albinaria-onderzoek.