In 1988 verscheen van de hand van R.A. Bank de officiële lijst met Nederlandse namen voor de inheemse landslakken en binnendijks levende watermollusken. In navolging daarvan volgt nu een lijst met voorstellen voor de mariene soorten. De genoemde namen zijn uiteraard verre van definitief en worden hierbij slechts ter overweging aangeboden. Evenals bij het tot stand komen van de lijst van Bank is het de bedoeling een discussie op gang te brengen, waarna uiteindelijk een definitieve lijst kan worden samengesteld. De publikatie van deze voorlopige naamlijst moet dan ook vooral worden gezien als een verzoek tot medewerking aan de leden van de N.M.V., de Strandwerkgemeenschap van de K.N.N.V., N.J.N. en A.C.J.N. en de Belgische Strandgroep en andere geïnteresseerden en belanghebbenden.

Correspondentieblad NMV

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Nederlandse Malacologische Vereniging

R.H. de Bruyne, F.A. Perk, J.P.H.M. Adema, & E. Dumoulin. (1989). Voorlopige naamlijst van de Nederlandse mariene mollusken en regelmatig langs de kust aanspoelende schelpensoorten. Correspondentieblad NMV, 249(1), 562–570.