Enige tijd geleden heb ik nogmaals het korte artikel gelezen van de hand van Van Bruggen (1988) wat betreft Ianthina als varkensvoer” op de Azoren. Daar Janthina in Israël in de afgelopen jaren nogal in het brandpunt van de malacologische belangstelling heeft gestaan als mogelijke, maar ondertussen verworpen bron van de in de bijbelse geschriften genoemde kleurstof ”tekhelet” (Spanier, 1987; Burstein, 1988), gaat mijn interesse uit naar alles wat betrekking heeft op deze pelagische slakken. Van Bruggen’s artikel heeft echter een klein probleem veroorzaakt, dat het onderwerp vormt van de eerste uit een totaal van drie korte notities betreffende Janthina.