De Stichting Vrienden van Miramar wil zich tot de gemeente Vledder en de provincie Drenthe wenden om subsidie te krijgen voor nieuwbouw. De plannen liggen al klaar, maar er is geen geld. Het zeemuseum in Vledder kampt met een groot gebrek aan ruimte. Nieuwe collecties kunnen niet aan het publiek worden getoond. Daarbij is ook de kostbare verzameling mineralen die de voormalige commissaris van de koningin in Drenthe, dr. ir. Ad Oele onlangs aan het museum heeft geschonken. Het bestuur van de stichting wil daarom de oude houten barak door ruimere nieuwbouw vervangen. Daarnaast zijn er plannen om het museum intern aan te passen, zodat er meer ruimte komt voor de bezoekers .