Veel waarnemingen tussen jan. en maart werden doorgegeven uit Hilversum en Huizen.Veel waarnemingen tijdens het foerageren. Roependen gaaien (territoriumgedrag) trokken de aandacht. Bij de voorjaar- en najaarstrek was de gaai geen opvallende vogel,omdat hij in kleine groepjes voorbij komt.

, , ,
De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Fred van Klaveren, & Dick Jonkers. (2014). Gaai, vogel van het jaar 2014. De Korhaan, 048(002), 68–71.