Uit 'De Fitis' jrg. 50 (1) De kunstmatig hoog gehouden stand van het waterpeil op het boerenlandje van Gruijters trekt veel steltlopers aan, voornamelijk doortrekkers, waaronder veel kluten. Overzicht van wat verder in de bladen stond.