Sinds 2002 is er een ware invasie van exotische grondels gaande in de grote rivieren, waarbij de visstand werd uitgebreid met achtereenvolgens de marmergrondel (2002), zwartbekgrondel (2004), Kesslers grondel (2007) en de Pontische stroomgrondel (2009). Ze behoren tot de Gobiidae, een familie met wereldwijd zo’n 1700, voornamelijk mariene en brakwatersoorten.

, , , , , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

F. Spikmans. (2016). Opmars vier exotische grondels gaat nog voort. Kijk op Exoten, 5(1), 14–15.