Grote grazers vormen een populair middel om vergrassing van natuurgebieden te stoppen en de biodiversiteit te bevorderen. Maar te intensieve begrazing kan juist een knelpunt vormen voor het voortbestaan van tapuiten, blijkt uit lopend onderzoek van Stichting Bargerveen in de Nederlandse duinen.