De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormen in de zomer en de winter een paradijs voor vele soorten beschermde vleermuizen. De Zoogdiervereniging onderzoekt deze populaties, en helpt bij de ontwikkeling van plannen waarbij mens en vleermuis gebruik kunnen maken van deze historische locaties.