Het beschermen van vlinders begint met kennis: welke soorten zitten waar? Om dit vast te stellen gebruikt de Vlinderstichting verschillende methoden zoals de meetnetten en het verspreidingsonderzoek. Maar vlinders tellen kan ook anders. Voor het inventariseren van nachtvlinders zijn hele andere methodieken nodig.