Rinke Tolman schreef midden vorige eeuw nog dat meerkoeten aanmerkelijk schuwer zijn dan waterhoentjes, ‘die het met de mensen feitelijk op een accoordje hebben gegooid’. Meerkoeten hielden van wijd water met uitgestrekte riet- en biezenvelden, waar de cultuur niet al te nadrukkelijk inpalmingspogingen doet, aldus Tolman (1942) in Vogels van moeras en rietland.