Het is niet altijd eenvoudig de makers van kuilen en sporen op het wad te achterhalen. Ook op bij aflandige wind droogvallende zandplaten in het IJsselmeer komen typische kuilen voor (zie voorplaat Natura 2008/6). Hoe komen die daar?