In het verhaal Een havik onder Delft schrijft Maarten ’t Hart over een pennenstrijd die hij met een andere bioloog voerde om zijn vogelkennis te verdedigen. In zijn roman De aansprekers had hij geschreven dat hij een havik onder Delft zag in de barre winter van 1963 en dat is volgens die andere bioloog totaal uitgesloten. Het is niet te achterhalen wie er gelijk heeft, maar uit het verhaal blijkt duidelijk hoe zeldzaam de havik was in de omgeving van Delft. In de jaren zestig van de vorige eeuw broedden er hooguit honderd paar haviken in Nederland en in de omgeving van Delft werden ze vrijwel nooit gezien.