Als je de gemiddelde Fries verplicht tot het wonen in de Achterhoek , dan zal hij zich daar niet zo snel thuisvoelen. Wij zijn doorgaans verknocht aan onze geboortestreek en trots op het typerende landschap dat daar bij hoort. Maar als we ons vrijwillig elders vestigen, dan zullen we ons daar na verloop van tijd ook wel langzaam aan thuisvoelen. We ontlenen onze identiteit deels aan onze woon- en werkomgeving. Albertine van Vliet-Kuiper, voorzitter van het landschapsmanifest, formuleerde het heel treffend tijdens de LandschapsTop: ,,We zijn meer gehecht aan ons landschap dan aan ons volkslied.’’