De loopbaan van Linnaeus begon op de Hartekamp in Heemstede. De pas gepromoveerde Zweed was in de periode 1735-1738 als lijfarts en botanicus in dienst van de schatrijke bankier George Clifford. Dat was een zeer lucratieve job, zowel in financieel als in wetenschappelijk opzicht. Linnaeus legde op de Hartekamp de grondslag voor zijn wereldberoemde systeem van de classificatie van planten en dieren.