Vanaf 1 januari 2017 heb ik de coördinatie van de jaarrondtellingen in de Hekslootpolder overgenomen van Jan Meijer, die het 13 jaar heeft gedaan. Allereerst veel dank voor al het werk gedurende al deze jaren, Jan!


Additional Files
FIT2018054001006.pdf Final Version , 144kb
650594.jpg Cover Image , 24kb