Waarnemers signaleren de afgelopen jaren meer en meer Krooneenden in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Dat is vooral in de winter zo, maar de afgelopen twee jaar zijn er ook opvallende zomerwaarnemingen geweest. Zou de Krooneend dan toch een keer als broedvogel kunnen worden genoteerd?