Eind augustus begon de najaarstrek enige vorm aan te nemen en vond ik het weer eens tijd worden om naar het Vogelringstation Van Lennep te gaan in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en wel op dinsdag 22 augustus 2017. Ik ben hier als ringer actief.