Ondanks dat het jaar met een zeer milde winter begon, waren de eerste zes maanden tamelijk ijsvogelloos in mijn rayon Bloemendaal en Spaarnwoude. In het recreatieschap Spaarnwoude bleef het lang stil met IJsvogels behalve bij Fort Benoorden Spaarndam. Gelukkig zijn nu de meeste ijsvogellocaties en territoria bij mij bekend en staat de teller op 21 territoria. Met dank aan de 27 personen, die in totaal 58 locaties in de gaten houden. Veel locaties behoeven echter jaarlijks onderhoud, maar dat blijft helaas vaak achter. Dit was duidelijk merkbaar aan de Leidsevaart bij Iepenrode en Berkenrode en bij het vogelkijkscherm aan het Noordzeekanaal. Er zijn bij mij waadpakken te leen om dit onderhoud te kunnen doen!