Deze cursus, die we samen organiseren met Sovon, is voor vogelaars die broedvogels willen leren tellen volgens de methodiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De cursus bestaat uit vier theorieavonden en vier veldbezoeken. Tijdens de theorieavonden licht de cursusleider Albert de Jong van Sovon de BMP-methodiek toe. De bijeenkomsten worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat de cursisten de kans krijgen om de opgedane kennis meteen toe te passen. Tijdens de veldbezoeken gaan zij in kleine groepjes op pad met ervaren BMP-ers. De resultaten van deze bezoeken worden ter oefening ingevoerd, waardoor de cursist de resultaten zelf leert verwerken. Aan het einde van de cursus wordt er een examen afgenomen, waarin de kennis wordt getoetst. Na deze cursus kunnen de deelnemers zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken.