Om een update te krijgen over het huidige voorkomen van de vogelbevolking van de Houtrakkerbeemden is in 2014 wederom het gebied het jaar rond vrijwel wekelijks geïnventariseerd. De tellingen hadden als doel om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen over het voorkomen van de soorten die gebruik maken van de Houtrakkerbeemden. En dan gaat het vooral over het jaar rond voorkomen van de watervogels, reigerachtigen en steltlopers. Het is voor deze soortgroepen waarvoor de Houtrakkerbeemden een zeer belangrijke functie heeft in onze regio. Dit bleek reeds uit eerder gehouden jaar rond tellingen (1997/1998 (Buiten 1998) en ongepubliceerde data over 2009). Het is echter belangrijk om regelmatig tellingen te houden en de belangrijkheid te blijven aangeven, zeker zolang het gebied nog geen duidelijk beheer en beschermde status heeft. Dit artikel geeft een overzicht van de resultaten van de tellingen in 2014. Het beheer van het gebied heeft duidelijk invloed op het voorkomen van de vogels. Aan de beheerder dus de taak om deze tellingen en aanbevelingen, die later zullen worden aangegeven, te gebruiken om het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden voor de vogels.