De uitgebreide tellingen die in de Hekslootpolder de afgelopen jaren zijn gedaan geven een goed beeld van het voorkomen van de verschillende soorten in dit gebied. Er is geen eenduidige tendens te zien over de jaren, maar de tellingen tonen aan welke belangrijke functie de Hekslootpolder vervult voor veel vogelsoorten.