portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

Een bijzondere vervellingsrest van de trilobiet Parabolina spinulosa Wahl in een Boven-Cambrische zwerfsteen