portaal tijdschriften

natuurtijdschriften.nl

Systematiseren, determineren en catalogiseren: databases als hulp voor de mineraalverzamelaar