Natuurtijdschriften is een initiatief van Naturalis Biodiversity Center in samenwerking met meer dan 40 partnerorganisaties. Met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben de Stichting Geologische Aktiviteiten, de Nederlandse Geologische Vereniging, RAVON en Naturalis in 2014 de handen ineen geslagen. Het resultaat hiervan was de lancering van Natuurtijdschriften.nl. Sindsdien is dit platform uitgegroeid tot dé plek voor publicaties over de natuur van Nederland. In totaal vind je hier richting de 100.000 artikelen uit meer dan 80 tijdschriften van meer dan 40 verschillende organisaties. Al deze publicaties kun je gratis downloaden. Van de flora van Meijendel tot larvenhuidjes van libellen, van oude artikelen van Jac. P. Thijsse tot publicaties die dit jaar zijn verschenen.

De verschillende partnerorganisaties leveren zelf de artikelen en bijbehorende gegevens aan uit hun publicaties. Natuurtijdschriften brengt deze vervolgens samen op één platform en maakt ze daar vindbaar en doorzoekbaar. Naturalis levert voor deze beschikbaarstelling zowel expertise als financiële middelen. Ook ligt de eindredactie van het platform hier.

De artikelen op Natuurtijdschriften beslaan een breed spectrum aan onderwerpen, maar zijn altijd wetenschappelijk of populair wetenschappelijk van karakter. Centraal staat het aanbieden van betrouwbare informatie. Tot de belangrijkste doelgroepen van de site rekenen we dan ook de onderzoekers maar vooral ook de vele amateuronderzoekers (of beter gezegd liefhebbers) die ons land rijk is. Maar ook beleidsmakers maken veel gebruik van de site. Daarnaast is de site er voor iedereen die geïnteresseerd is in de natuur van Nederland. We hopen dat het delen van deze kennis over de natuur bijdraagt aan de bescherming ervan.