Rechten artikelen
De auteursrechten van artikelen op deze site liggen in de regel bij de publicerende organisaties. Natuurtijdschriften heeft deze rechten niet. Bij alle artikelen staat de Creative Commons licentie waaronder deze beschikbaar zijn voor hergebruik. Voor algemene vragen over Creative Commons licenties verwijzen wij je naar de website van Creative Commons (https://creativecommons.nl/uitleg/). Specifieke vragen, bijvoorbeeld over het hergebruik van (delen van) artikelen, kunnen gericht worden aan de publicerende organisatie. Indien je bezwaar wilt maken tegen online publicatie van één of meerdere artikelen, kun je je eveneens wenden tot de desbetreffende organisatie. 
 
Disclaimer
De samenstellers besteden uiterste zorg aan het op Natuurtijdschriften weergeven van juiste en betrouwbare informatie. Zij stellen alles in het werk om bij het gebruik van data, teksten en beelden op deze site geen belangen van derden te schaden. De samenstellers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op Natuurtijdschriften.nl. Ook is Natuurtijdschriften niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste artikelen. Voor opmerkingen over de artikelen kun je je richten tot de redactie van het betreffende tijdschrift.

Hoofdredactie 
Tonny de Wit (Naturalis Biodiversity Center)

Design homepage 

Foto homepage
Fotograaf: Rene Mensen
Titel foto: Purple world
CC BY-NC 2.0
Locatie: Exloo, Drenthe

Techniek
Artudis