Hier worden de eerste fossiele slangenwervels beschreven van Maasvlakte 2. Het gaat hier om twee borstwervels van waarschijnlijk een waterslang (cf. Natricidae indet.), één borstwervel van een gladde slang (Colubridae indet.) en een staartwervel van een niet nader gedetermineerde slang uit de superfamilie Colubroidea. Fossielen van slangen werden nog niet eerder beschreven van Maasvlakte 2. Ook is dit pas de tweede keer dat een fossiel van de familie van gladde slangen (Colubridae indet.) wordt beschreven uit Nederland.