In het voorjaar van 2017 spoelde de rechter mandibula van een middelgrote katachtige aan op het Noordzeestrand van Texel, Nederland. Dit onderkaakfragment, dat in dit artikel beschreven wordt, lijkt op basis van morfologische kenmerken en afmetingen het beste te passen bij Lynx lynx. Het fragment is de eerste vondst van een lynx van het Texelse strand en mogelijk het eerste kaakfragment van een lynx in Nederland. Vondsten van fossiele lynxen zijn schaars in Noordwest-Europa en met name Nederland. Dit komt waarschijnlijk doordat lynxen een grote habitat hebben, solitair leven en er veel migratie heeft plaatsgevonden tijdens het Plioceen en Pleistoceen. Daarbij behoorde Lynx lynx slechts een relatief korte tijd tot de faunagroep die ook in Nederland voorkwam. In dit artikel wordt tevens de taxonomie en het huidig voorkomen van lynxen beschreven.