Slagtanden van zeer jonge mammoeten en van andere slurfdragers zijn uiterst zeldzaam in de fossil record. Deze bijdrage geeft een overzicht van de vijf bij mij bekende melkslagtandjes en eveneens vijf pas aangelegde permanente slagtanden van mammoeten van Nederlandse bodem en de Noordzee. In dit artikel geef ik een aantal kenmerken en bijzonderheden van die gebitselementen weer die een determinatie van nieuwe vondsten moet vergemakkelijken. Er bestaan gebitselementen en delen daarvan die op het eerste gezicht met slagtanden van zeer jonge mammoeten te verwarren zijn. Een tanddeel, gevonden op het strand van Hoek van Holland op 19 augustus 2017, leek op het eerste gezicht op een dergelijke prille slagtand. Met behulp van de schaars beschikbare exemplaren kon het echter worden gedetermineerd als een digitelle (“vingertje”) van een lamel van een premolaar van een wolharige mammoet. Dit onderstreept het belang om ruime bekendheid te geven aan vondsten van gebitselementen van zeer jonge wolharige mammoeten.