In dit artikel wordt de vondst van drie zeer grote haaienwervels, gefossiliseerd in één groot blok glauconietzandsteen uit de Westerschelde, gemeld. Het fossiel is door medewerkers van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam opgevist in 2014. Beschreven wordt van welk haaiengeslacht de wervels afkomstig kunnen zijn. De meest waarschijnlijke kandidaat is de reuzenhaai, Cetorhinus maximus. Vondsten van grote fossiele haaienwervels zijn niet algemeen en tot nu toe zijn voornamelijk in België en Denemarken (Gram) enkele haaienwervels van een vergelijkbare grootte gevonden. Ouderdomsbepaling door middel van dinoflagellaten uit monsters van de matrix wijst op een miocene ouderdom (Tortonien).