In Nederland zijn maar zeer weinig fossiele overblijfselen van het damhert, Dama dama (Linnaeus, 1758) bekend. In dit artikel beschrijven we een drietal craniale overblijfselen die op grond van grootte en morfologische kenmerken kunnen worden toegeschreven aan het damhert. Van Maasvlakte 2 is een fragment van een linker mandibula afkomstig met daarin een complete p4. Op grond van morfologische kenmerken kan deze worden toegeschreven aan de ondersoort Dama d. clactoniana (Falconer, 1868) uit het Midden-Pleistoceen. Voor het Pleistoceen van Nederland is dit een nieuwe ondersoort. Van het strand van de Kaloot is een M1 sup. dex. afkomstig, die kan worden toegeschreven aan Dama dama (Linnaeus, 1758) op grond van de mate van fossilisatie en de geassocieerde fauna die uit de Westerschelde bekend is. Tenslotte is van Maasvlakte 2 een M2 sup. sin. afkomstig die op grond van de morfologie en fossilisatiegraad kan worden toegeschreven aan een oudere soort uit het Midden-Pleistoceen, Dama roberti Breda & Lister, 2013 of Dama d. clactoniana.

Cranium

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Werkgroep Pleistocene Zoogdieren

P. de Bruijn, M. de Bruijn, & I. de Bruijn. (2018). Damherten van Maasvlakte 2 en de Westerschelde: Dama dama clactoniana (Falconer, 1868) nieuw voor het Pleistoceen van Nederland. Cranium, 36(1), 10–25.