Op 1 april 2018 werd een humerusfragment gevonden op het Noordzeestrand van Texel. Op basis van morfologie en afmetingen wordt dit fragment gedetermineerd als afkomstig van een Euraziatische bever, Castor fiber Linnaeus, 1758. Tevens wordt er in dit artikel melding gemaakt van een femurfragment van het Noordzeestrand van Schiermonnikoog. Dit fragment is op 27 oktober 2017 gevonden door Nils Diephuis uit Eelde. Op basis van morfologie en afmetingen wordt ook dit skeletelement gedetermineerd als Castor fiber. Dit zijn de eerste meldingen van beverresten die gevonden zijn op de Nederlandse Waddeneilanden. De vondsten worden beschreven en afgebeeld, en ook wordt kort de verspreiding en het leefgebied van de Euraziatische bever beschreven.