In dit artikel beschrijven wij een fragment van een fossiele hoornpit, opgevist van de bodem van de Noordzee tussen de Britse Eilanden en Nederland, die op basis van morfologie, mineralisatie en verkleuring wordt toegeschreven aan een rund uit het Laat-Plioceen of het Vroeg-Pleistoceen. Na vergelijking komen wij tot de conclusie dat het betreffende fossiel kan worden gedetermineerd als Leptobos sp. (Bovidae; Bovinae). Het fossiel wordt bewaard in de collectie van Dick Mol te Hoofddorp en is geregistreerd onder nummer 9705VPNZ. Leptobos is bijzonder schaars uit Nederlandse bodem, met slechts enkele resten uit de Tegelse kleigroeves. Hoewel we vermoeden dat nauwkeurig onderzoek meer materiaal aan zal tonen, is dit de eerste melding van dit rund van de Noordzeebodem. Het hier beschreven fossiel is de meest noordwestelijke vondst van Leptobos in Europa.

Cranium

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Werkgroep Pleistocene Zoogdieren

D. Mol, & J. Mulder. (2019). Een raadselachtige hoornpit: Een rund (Bovidae; Bovinae: Leptobos sp.) uit het Laat-Plioceen of Vroeg-Pleistoceen van de bodem van de Noordzee tussen Engeland en Nederland. Cranium, 36(2), 45–51.