In dit artikel zullen de nieuwste onderzoeksbevindingen over de mesolithische kleine benen spitsen uit de Noordzee worden besproken. Er zijn 28 van deze spitsen onderzocht door middel van analyse van gebruiks- en productiesporen (microwear analysis) in combinatie met experimentele archeologie (Spithoven, 2018). De onderzoeksvraag luidde: ‘Wat was de functie van de mesolithische kleine (<88,5 mm) benen spitsen met weerhaken van de Noordzee en wat draagt dit bij aan ons begrip van levensonderhoudstrategieën van de bewoners van het Noordzeebekken?’ De functie van de spitsen kon worden afgeleid door middel van gebruikssporenanalyse. Al deze spitsen zijn zeer intensief gebruikte (curated) wapenpunten (Spithoven, 2018, p. 89). Het onderzoeksgebied is slechts een klein deel van mesolithisch Doggerland, namelijk de zandwingebieden die gebruikt worden voor de versterking van de Zuid-Hollandse kust, waar al bijna 800 kleine spitsen met weerhaken zijn gevonden. De ‘curation’ van deze spitsen, de functie als wapenpunten en de oververtegenwoordiging in het archeologisch bodembestand suggereren dat deze wapens relatief vaak werden gebruikt (Spithoven, 2018, p. 94). Hieruit kan worden afgeleid dat jagen een van de belangrijkste levensonderhoudstrategieën was.