In dit artikel wordt een linker calcaneus (hielbeen) beschreven, gevonden op Maasvlakte 2. Op basis van een grondige vergelijking met hielbenen van andere katachtigen, in het bijzonder het jachtluipaard, wordt vastgesteld dat het hielbeen kan worden toegeschreven aan het luipaard, Panthera pardus. De fossilisatiegraad suggereert dat het om een (laat) vroeg-pleistoceen of midden-pleistoceen exemplaar gaat. Dit is de tweede beschreven vondst van deze diersoort van het strand van Maasvlakte 2 en daarnaast slechts de vijfde of zesde in Nederland. Dit artikel laat bovendien de potentie zien van een eenvoudige maat, de breedte-lengte ratio van het hielbeen, voor determinatiedoeleinden en verdere analyses.