Dit artikel presenteert een onderkaakfragment van een wolvenpup (Canis lupus Linnaeus, 1758) dat gevonden werd op de Zandmotor tussen Monster en Kijkduin en met de 14C-methode gedateerd is op 47,6 - 42,1 duizend jaar geleden. Het is het derde gedateerde fossiel van een wolf uit het Nederlandse Noordzeegebied, en daarom een belangrijke bevestiging dat de wolf inderdaad deel uitmaakte van de laat-pleistocene mammoetfauna in het Noordzeegebied. Het artikel plaatst de vondst in de context van recente ontdekkingen van wolvenpups in de permafrost van Canada en Siberië en vooral van eerdere vondsten van wolven in Nederland en uit de Noordzee, waarvan de ouderdom doorgaans ingeschat werd op basis van kleur en fossilisatiegraad.

Free Full Text ( Final Version , 13mb )
Imposed Embargo until:
Sun, May 30 2021 at 00:00 (CEST)

Additional Files
CRAN2020037001.jpg Cover Image , 133kb