Het van oorsprong Zuid-Amerikaanse Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) is een agressief groeiende waterexoot die op diverse plekken voor problemen zorgt. Fryslân kent tot dusverre nog niet veel uitgebreide groeiplaatsen. De soort staat ook wel bekend als Parrotfeather of Parrot’s Feather, oftewel veer van de papagaai, een naam die ongetwijfeld slaat op de gelijkenis tussen een papagaaienveer en de (veerdelige) bladeren van dit vederkruid. In Nederland komen uitsluitend vrouwelijke planten voor. Dit gecombineerd leverde de subtitel van deze bijdrage op.