Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw worden door vrijwilligers in Fryslân periodiek tellingen uitgevoerd van steltlopers op slaapplaatsen. Dit vergt een grote inspanning, maar wordt beloond met een steeds beter inzicht in de ontwikkeling van de betekenis van Fryslân voor steltlopers op lange termijn. Ook in het voorjaar van 2015 en 2019 vonden slaapplaatstellingen plaats van Scholekster, Kemphaan, Grutto, Wulp en Regenwulp. Dit artikel geeft een overzicht van de resultaten.

, , , , , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

E. Wymenga, M. Sikkema, S. Scholten, & R. Koffeman. (2020). Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2015 en 2019. Twirre, 30(1), 15–21.