Met een nog onzekere mate van zeespiegelstijging in aantocht is er wellicht hoop voor de toekomst van onze brakwaterorganismen. Maar vooralsnog is het brakwatermilieu grotendeels verbannen uit de provincie Fryslân. Heel Fryslân? Nee, één mooie stad heeft minder last van het verzoetingsregime dat gevoerd wordt ten behoeve van de landbouw. In Harlingen vinden we nog brak water, en de fauna van de wateren van Harlingen bleek verrassend rijk ….