De Adder is één van de meest onderzochte slangensoorten ter wereld. Desondanks kunnen eenvoudige observaties leiden tot nieuwe inzichten in het gedrag van deze soort. In dit artikel wordt een waarneming besproken van twee Adders die individueel van elkaar, maar binnen enkele uren tijd, hetzelfde pimpelmeesnest bezochten om er een jong uit te roven.