De leden van de familie van de Zangers (Sylviidae) zijn in hoofdzaak insecteneters en overwinteren daarom noodgedwongen ten zuiden van ons land in Zuid-Europa en vooral in Afrika. Zwartkoppen eten ook bessen en een deel van de Midden-Europese populatie van deze soort overwintert in recente tijd in het Verenigd Koninkrijk. Zangers leiden over het algemeen een onopvallend bestaan in dichte vegetaties. Bij de meeste soorten is het verenkleed van mannen en vrouwen gelijk. Hun terugkeer in het voorjaar in ons land valt het best op door de zang van de mannetjes. Zwartkoppen beginnen niet direct bij terugkeer met zingen (Cramp 1992) en wanneer komen de vrouwtjes terug? Bij Zwartkoppen zijn in het voorjaar mannen (zwarte kopkap) en vrouwen (bruine kopkap) goed te onderscheiden. Aan de hand van ringvangsten onderzochten de auteurs de voorjaarstrek van Zwartkoppen. Daarvan wordt in deze bijdrage verslag gedaan.

, , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

K. Koopman, & D. Hiemstra. (2020). Voorjaarstrek van Zwartkop (Sylvia atricapilla) in het Fries-Gronings grensgebied. Twirre, 30(2), 11–15.
Free Full Text ( Final Version , 605kb )
Imposed Embargo until:
Tue, June 01 2021 at 00:00 (CEST)

Additional Files
Twirre-2020-30-02-cover.jpg Cover Image , 206kb