Uilen hebben altijd een bijzondere indruk op mensen gemaakt. Hun mysterieuze blik en nachtelijke levenswijze hebben daar sterk aan bijgedragen. De uil is het symbool van wijsheid. Dat speelde al in de Griekse oudheid rond de filosoof Socrates en in de Romeinse oudheid rond de godin van de wijsheid Minerva. Na zijn verkiezingswinst meende Thierry Baudet hiermee te moeten koketteren. De auteurs kijken op wetenschappelijke wijze naar uilen. In deze bijdrage wordt een verslag van hun bevindingen tot nu toe gepresenteerd.

, , , ,
Twirre

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Fryske Feriening foar Fjildbiology

J.R. Fokkens, & R. Klaassen. (2020). Enige voorlopige resultaten van nachtvangen van uilen in Het Lage Midden van Fryslân. Twirre, 30(2), 21–24.