Op 19 april 2020 trof de auteur een opvallende hem onbekende spin aan onder een bloempot op zijn erf in Nijeholtwolde. Er werden enige foto's gemaakt aan de hand waarvan het dier naderhand is gedetermineerd als de Roodwitte celspin, een van oorsprong Zuid-Europese soort.

Free Full Text ( Final Version , 1mb )
Imposed Embargo until:
Tue, June 01 2021 at 00:00 (CEST)

Additional Files
Twirre-2020-30-02-cover.jpg Cover Image , 206kb